De kraamtijd is een bijzondere periode en omvat de eerste tien dagen na de bevalling.

De eerste acht tot tien dagen zal de kraamverzorgster jullie ondersteunen en het eerste aanspreekpunt zijn. Zij kan veel vragen beantwoorden en zal jullie ondersteunen bij de verzorging en voeding van de baby. De kraamverzorgster doet ook de lichamelijke controles en ze zal wat lichte huishoudelijke taken op zich nemen. Indien er iets voorkomt waarbij hulp en/of advies van ons nodig is, dan zal de kraamverzorgster met ons overleggen. We hebben altijd korte lijntjes. We werken samen met verschillende kraamzorgbureaus. Bij de intake krijgen jullie folders mee.

Als verloskundige zijn wij medisch eindverantwoordelijk. We besteden aandacht aan het lichamelijk herstel en natuurlijk ook het mentale welzijn. Ook bespreken we de bevalling na. Wij komen gemiddeld drie keer langs op huisbezoek. Indien nodig komen we vaker langs, bijvoorbeeld als er voedingsproblemen zijn of als jij je als kraamvrouw niet goed voelt. Wij leveren zorg op maat.

Als jullie zorgen of onzekerheden hebben over de baby of over jezelf als kraamvrouw dan zijn we bereikbaar op het spoednummer. We hebben ook belinstructies wanneer we sowieso willen dat jullie bellen. Die vind je hier.

Na de 10e dag nemen de huisarts en het consultatiebureau de zorg weer van ons over.