Na de bevalling zijn er een aantal dingen die je moet regelen:

Geboorteaangifte

Je moet binnen drie werkdagen aangifte doen van de geboorte van jullie kind bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin hij/zij geboren is. Hiervoor moet je een aantal documenten meenemen maar je hoeft jullie kind niet mee te nemen. De aangifte kan gedaan worden door iemand die bij de bevalling aanwezig was. Er zijn geen kosten verbonden aan het aangeven.

Je moet de volgende documenten meenemen:

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever (meestal de vader van het kind)
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Eventueel trouwboekje of de akte van erkenning

Ouderlijk gezag

Je bent vader maar je bent niet met de moeder getrouwd en ook geen geregistreerde partners? Dan krijgt je niet automatisch het gezag over je kind. De moeder heeft bij de geboorte alleen het gezag over een kind. Gezamenlijk ouderlijk gezag betekent dat beide ouders het gezag over het kind delen. Wilt je gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kun je dit aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Er wordt dan een aantekening gemaakt in het centraal gezagregister. Een belangrijke voorwaarde is dat je je kind hebt erkend.

Het aanvragen van het ouderlijk gezag kan digitaal  m.b.v. je DigiD via het digitale loket van de rechtspraak of schriftelijk met een formulier te vinden op De rechtspraak.

Zorgverzekering

In Nederland is iedereen onder de 18 jaar verzekerd. Je hoeft hier geen premie voor te betalen. Het is wel zaak om je pasgeboren kind spoedig aan te melden bij de zorgverzekering. Wacht hier zeker niet te lang mee want alle eventuele kosten die gemaakt zijn, worden op jouw verhaald als de baby niet binnen vier maanden is verzekerd. Je meldt jouw baby aan bij de zorgverzekeraar van een van de ouders. Wil je je kind aanvullend verzekeren, dan kan dat alleen wanneer jij of je partner ook aanvullend verzekerd is. Je kunt je kind het hele jaar door aanvullend verzekeren. De baby krijgt wel exact die verzekering die jij of jouw partner heeft. Je kunt je kind meestal online aanmelden op de website van je zorgverzekering en anders telefonisch.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *