Laatste geboortes eind 2017

Zorgverzekeraars

Zoals jullie misschien wel mee hebben gekregen zijn de zorgverzekeraars en verloskundigen het niet eens over het uit te betalen tarief voor verloskundigen voor 2018.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een onderzoek gedaan naar de huidige tarieven voor de verloskundige zorgverlening. Daaruit is gebleken dat verloskundigen de laatste jaren veel meer werk verrichten dan waarop het huidige tarief is gebaseerd. Het tarief zou dus omhoog moeten. De Nza heeft deze aanbeveling gedaan maar de (meeste) zorgverzekeraars lijken deze voor het eerst in 30 jaar niet te gaan volgen.

Elk jaar sluiten wij als verloskundigenpraktijk met alle zorgverzekeraars afzonderlijk een contract. Doordat ze meeste zorgverzekeraars (uitgezonderd VGZ) niet hun tarief willen verhogen is er achter de schermen van alles gaande. Onder andere het opzeggen van contracten. Dit kan in 2018 financiële consequenties hebben voor zwangeren. Al is er nog veel onduidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat wanneer je in 2017 zwanger bent geworden er niets aan de hand is. Je bent gewoon verzekerd voor onze zorg. Ook als je pas in 2018 gaat bevallen.

Tijdelijk geen geplande echo’s in Nietap

Door omstandigheden en drukte kiezen we er voor om voorlopig geen geplande echo’s in Nietap te maken bij Mia Stella in Nietap. We verwijzen jullie dus voor het maken van een echo graag naar Vita of als daar geen ruimte is naar Echotoon. Beide in Groningen.

Babynieuws!

img_3443Hoera!! Collega Annet is op zaterdag 10 december, onder toeziende ogen van Angeliek en Elise, thuis bevallen van dochter Sophie. Zowel Annet als Sophie maken het goed.

Laatste geboortes 2016

Zwangerschapsnieuws vanuit de praktijk!

gm6_2047-kopie1Annet is zwanger van haar tweede kindje en gaat vanaf 1 november tot ongeveer 1 maart met zwangerschapsverlof.

Doordat het in deze periode net wat rustiger is kan er met één verloskundige minder gewerkt worden en is een vervangend verloskundige niet nodig. Hierdoor worden tijdelijk de twee teams (team paars en team roze) samengevoegd. Sanne, Angeliek en Elise zullen daarom met z’n drieën de controles, bevallingen en kraamvisites van beide teams begeleiden. De spoednummers van beide teams blijven deze periode wel gewoon werkzaam.

Centering Pregnancy start 5e groep dit jaar!

centering-1e-groep

Centering Pregnancy is een uit de Verenigde Staten overgekomen nieuwe manier van zwangerschapszorg. In plaats van individuele korte afspraken met je verloskundige, ontvang je de zorg in een groep die allemaal even ver zwanger zijn. Je hebt hierbij een veel actievere rol dan bij de reguliere zwangerschapszorg. Jullie geven zelf antwoorden op vragen van anderen, want eigenlijk is alle kennis wel in de groep. Wij bieden de onderwerpen en werkvormen aan, afgestemd op de fase van de zwangerschap. Vrouwen en zorgverleners die met Centering Pregnancy ervaring hebben opgedaan, zijn er heel enthousiast over.
Vandaar dat Centering Pregnancy zich rap over Nederland verspreidt.

Ma Lune biedt het aan sinds dit voorjaar en het is een groot succes! Angeliek en Sanne zijn gestart samen met Kornelia van Kraamzorg het Groene Kruis. Volgend jaar gaan ook Elise en Annet en de assistenten de tweedaagse training volgen, zodat we allemaal een ochtend/avond in de week volgens het Centering Model kunnen gaan werken.

Angeliek: “Je bent niet meer de alwetende professional, die telkens antwoord geeft op gestelde vragen. In tegendeel, de meeste verklaringen en oplossingen komen uit de groep zelf. Als zorgverlener sta je minder op een voetstuk, in die zin dat zwangeren minder afhankelijk van je zijn. Na enkele sessies merk je dat je daardoor over dingen praat die je als verloskundige niet, of moeilijk aan de orde stelt bij de individuele consulten.”

Samenwerking Martini Geboorte Groep

Logo MGG2

Onder de naam Martini Geboorte Groep werken wij sinds 1 oktober 2015 nog intensiever samen met de afdeling Verloskunde van het Martini Ziekenhuis en kraamzorgorganisaties. De Martini Geboorte Groep staat voor persoonlijke, betrouwbare en vernieuwende geboortezorg, thuis en in het ziekenhuis. Samen met gynaecologen, verpleegkundigen en kraamzorg streven we naar de beste geboortezorg. Door betere samenwerking ‘achter de schermen’ ben jij als zwangere verzekerd van de juiste zorg op het juiste moment. Voor alle duidelijkheid: de eerste afspraak en controles blijven zoals je bent gewend; ook aan de keuze om thuis of in het ziekenhuis van jouw voorkeur te bevallen, verandert niets.

Vijfde aflevering Oeganda

Aflevering vijf van De week voor Oeganda. Terugblik met veel bijzondere moment van het Oeganda-avontuur van Sanne en Henriëtte.