Informatie omtrent poliklinisch bevallen tijdens het Corona-virus

Groningen, 21 maart 2020

Beste cliënt,

Vanwege de corona pandemie hebben alle verloskundigenpraktijken, de gynaecologen, het echocentrum Vita, het Martini Ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties in de regio (samen: de Martini Geboorte Groep) afspraken gemaakt omtrent verloskundige zorg die gegeven wordt tijdens deze periode. Deze afspraken gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020. In deze brief informeren wij je hierover.

Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media en e-mail van je zorgverlener in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Controleer ook je spam box. Kijk voordat je naar het ziekenhuis komt op Martini Ziekenhuis Corona maatregelen voor de nieuwste informatie.

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen en het Martini Ziekenhuis; samen de Martini Geboortegroep.

Dit samenwerkingsverband bestaat uit Verloskundigenpraktijken Aine, Aveta, Fiere, la Vie, Ma Lune, Midden Groningen, Stroomdal en West, Verloskundig actief huisarts Trompert, Maatschap gynaecologen Martini Ziekenhuis, Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de Kraamvogel en Vita verloskundig echocentrum.

CORONA VIRUS EN ZWANGER,
MARTINI GEBOORTE GROEP INFORMEERT:

 

ANTWOORD OP VRAGEN OVER VIRUS EN ZWANGERSCHAP

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de website van RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij laag risico zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld een huisgenoot  of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. Neem in dat geval contact op met de huisarts.

Ook willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen en/of verhoging/koorts en/of kortademigheid en/of hoesten en/of keelpijn niet naar de praktijk, het ziekenhuis of het echocentrum te komen voor je afspraak, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met je naar de juiste oplossing om goede zorg aan je te geven.

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:

 • Was regelmatig je handen of wrijf ze in met handalcohol
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
 • Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen
 • Houd sociale afstand

ZWANGERSCHAPSCONTROLES EN ECHO ONDERZOEK

 • Wij vragen je om voor zwangerschapscontrole bij de verloskundige en echo’s bij Vita alléén te komen, dus zonder partner en kinderen. Dit geldt ook voor de afspraak bij de gynaecoloog, tenzij…..
 • Alle medische echo-afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan. We zullen wel kritisch naar de medische noodzaak van de echo buiten de 20 weken echo kijken om ook deze afspraken tot een minimum te beperken. Echo’s die bij de gynaecoloog op indicatie plaats vinden zullen over het algemeen wel doorgaan.
 • Alle geplande pretecho’s zullen vervallen, in ieder geval tot en met 6 april 2020.
 • Groepsbijeenkomsten, zoals informatie- en voorlichtingsavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten worden afgelast, in ieder geval tot en met 6 april.

SPECIFIEK VOOR DE ZWANGERE VROUWEN DIE ONDER CONTROLE ZIJN BIJ ÉÉN VAN DE VERLOSKUNDIGEN PRAKTIJKEN VAN MARTINI GEBOORTE GROEP GELDT HET VOLGENDE:

 • Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige.
 • Tussen 16 en 27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze op advies van de KNOV niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn. We realiseren ons dat dit een lange periode is. Daarom zoeken we telefonisch contact met je in de dagen na de 20 weken echo en plannen we rond 24 weken ook nog een telefonisch consult.
 • Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alléén je bloeddruk en de groei van je buik controleren en naar het hartje van de baby luisteren.
 • Vragen beantwoorden we telefonisch.

 

SPECIFIEK VOOR DE ZWANGERE VROUWEN DIE ONDER CONTROLE ZIJN IN HET MARTINI ZIEKENHUIS (BIJ DE GYNAECOLOOG) GELDT HET VOLGENDE:

 • Kijk voordat je naar het ziekenhuis komt op Martini Ziekenhuis Corona maatregelen voor de nieuwste informatie, ook over parkeren en welke ingang je kunt gebruiken.
 • Bij de hoofdingang kunnen ziekenhuismedewerkers staan die je vragen naar de reden van je komst en naar gezondheidsklachten.
 • Zwangeren die een afspraak op de polikliniek hebben, moeten bij voorkeur alleen komen. Gaat dat niet, dan maximaal met één naaste die geen luchtwegklachten heeft of koorts. Kom zonder kinderen.
 • De geplande afspraken gaan vooralsnog door. We zullen kritisch kijken naar de noodzaak van elk consult. De mogelijkheid bestaat dat consulten worden omgezet naar telefonische consulten.
 • Het is van groot belang ons te blijven bellen indien je klachten hebt, we kunnen dan na overleg met je nagaan of en hoe we je gaan zien.

BEVALLING

 • De verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en de drie ziekenhuizen in de provincie Groningen (Ommelander Ziekenhuis Groningen, Martini Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Groningen),  hebben een passend plan gemaakt voor de poliklinische bevallingen tijdens de corona pandemie vanwege de veiligheidsmaatregelen die de Groningse ziekenhuizen  moeten nemen om verdere verspreiding van het corona virus te verminderen. Een van de maatregelen is dat zorgverleners niet zowel in het ziekenhuis als in de thuis situatie werkzaam mogen zijn. Daarom is er besloten om met vaste teams van verloskundigen en kraamverzorgenden de poliklinische bevallingen in de ziekenhuizen te begeleiden.  Deze teams bestaan uit verloskundigen van een aantal verloskundigenpraktijken in de provincie en kraamverzorgenden van verschillende kraamzorgorganisaties.  Dit betekent dat je bij een poliklinische bevalling waarschijnlijk begeleid wordt door een verloskundige die je nog niet kent. Wij zorgen er uiteraard voor dat al je gegevens bekend zijn bij de verloskundige die bij je bevalling is.
 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Volgens de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen voor laag risico zwangeren juist tijdens deze corona pandemie een goede optie.
 • Mocht je thuis willen bevallen en zelf luchtwegklachten hebben (zonder koorts), dan zullen de verloskundige en kraamverzorgende beschermende kleding dragen tijdens de bevalling.
 • Wanneer je thuis gaat bevallen mag er één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn (partner of andere persoon). Als deze begeleider klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts dan graag overleggen met de verloskundige.
 • Voor een poliklinische bevalling ga je naar het Martini Ziekenhuis.
 • Mocht je poliklinisch willen bevallen en zelf luchtwegklachten hebben en/of koorts op het moment dat je gaat bevallen, dan heb je een medische indicatie en  zullen we extra maatregelen moeten nemen ten aanzien van bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. Je wordt hierover dan uitgebreid geïnformeerd.
 • Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn, dus niet nog iemand op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Deze begeleider mag bij klachten van hoesten, benauwdheid of keelpijn ZONDER koorts mee. De partner wordt dan als geïnfecteerd beschouwd en moet beschermende maatregelen gebruiken die wij in het ziekenhuis geven. Als de partner klachten heeft van hoesten, benauwdheid of keelpijn MET koorts dan mag de partner helaas niet aanwezig zijn bij de bevalling. Een andere gezonde begeleider mag wel mee. De bevalling mag gefilmd worden echter zonder zorgverleners in beeld.

ALS JE GAAT BEVALLEN NEEM JE ZOALS GEWOONLIJK CONTACT OP MET JE EIGEN VERLOSKUNDIGE OF MET HET ZIEKENHUIS ALS JE BIJ DE GYNAECOLOOG ONDER CONTROLE BENT.

KRAAMTIJD

 • Op de kraamafdeling mag er 1 bezoeker per dag komen mits deze bezoeker niet ziek is. Hierbij telt de partner als bezoeker.
 • Beval je thuis, minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alléén langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • Plan het kraambezoek op een tijdstip dat er géén kraamverzorgende bij je in huis is.
 • Kraamvisites door de verloskundige zijn telefonisch, tenzij er een reden is dat we langs moeten komen. Dit geldt ook voor de kraamvisites op de rooming-in, deze zullen ook telefonisch verricht worden door je eigen verloskundige.
 • Een eventuele nacontrole 6 weken na de bevalling zal telefonisch plaatsvinden.

VERANDERINGEN MET BETREKKING TOT DE KRAAMZORG

 • De intakes door de kraamzorg zullen tijdelijk telefonisch plaats vinden.
 • De kraamzorg wordt geleverd zoals dat vooraf met je is besproken. Uitzondering: Bij een bewezen besmetting adviseert de branche organisatie om geen kraamzorg thuis te leveren indien de kraamverzorgende niet beschikt over de noodzakelijke beschermingsmaterialen. Er zal dan met de overige betrokken zorgverleners gezocht worden naar een passende oplossing.

ALGEMEEN

 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
 • Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg).
 • We hebben protocollenindien een zwangere, barende of kraamvrouw verdacht wordt van besmetting met Covid-19 of bij een bewezen besmetting.

Veranderingen in onze praktijkruimtes en op de gynaecologische poli in verband met het tegengaan van verspreiding van het virus


Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen koffie, thee en/of water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Tot Slot

Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen op je begrip en medewerking en zullen alles in het werk stellen om zo goed mogelijk voor jullie te zorgen. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!