Zorgverzekeraars

Zoals jullie misschien wel mee hebben gekregen zijn de zorgverzekeraars en verloskundigen het niet eens over het uit te betalen tarief voor verloskundigen voor 2018.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een onderzoek gedaan naar de huidige tarieven voor de verloskundige zorgverlening. Daaruit is gebleken dat verloskundigen de laatste jaren veel meer werk verrichten dan waarop het huidige tarief is gebaseerd. Het tarief zou dus omhoog moeten. De Nza heeft deze aanbeveling gedaan maar de (meeste) zorgverzekeraars lijken deze voor het eerst in 30 jaar niet te gaan volgen.

Elk jaar sluiten wij als verloskundigenpraktijk met alle zorgverzekeraars afzonderlijk een contract. Doordat ze meeste zorgverzekeraars (uitgezonderd VGZ) niet hun tarief willen verhogen is er achter de schermen van alles gaande. Onder andere het opzeggen van contracten. Dit kan in 2018 financiële consequenties hebben voor zwangeren. Al is er nog veel onduidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat wanneer je in 2017 zwanger bent geworden er niets aan de hand is. Je bent gewoon verzekerd voor onze zorg. Ook als je pas in 2018 gaat bevallen.